Alberic ha practicat la pilota encara que siga d’amagades. Després de decades d’explendor solament sembla quedar el record d’uns altres temps, però gens més fals. Hi ha pilota en Albeic i no és el poble el que fa una practica, si no la practica la que fa al poble; i per açò cal pensar que encara queda poble per que hi ha joc.

Aquest dijous exposarem tot el material recuperat de l’oblit i de moment ja fixat en una publicació i compartit en aquesta exposició.

En el video que aci us presentem, Moncholí i Curret dos jugadors professionals que ens relaten el context i la vertadera motivació de seguir jugant; vivint.

I per últim Ramón, que ha estat jugador destacat i monitor de l’escola de pilota i que a més a més ens dibuixa una realitat que deuria ser atessa per les institucions públiques del poble (en un primer moment)
salut i pilota.